flower left

Projekty Uni Europejskiej

 

 

źródła:

www.poig.gov.pl 

www.mg.gov.pl 

www.mrr.gov.pl 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 160, poz. 955)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892) Firma BALERINA ZDZISŁAW WESECKI z siedzibą w Jaworznie otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu pn. "Rozwój działalności eksportowej Firmy Ballerina" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poddziałania 6.5.2 "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji", Branżowego Programu Promocji.W związku z powyższym, Firma BALERINA ZDZISŁAW WESECKI zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie ofert na wykonanie działań związanych z realizacją następujących Projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz budżetu Państwa, a opisanych w poniższym zapytaniu ofertowym.<POBIERZ>

ue